THANKS TO

STORT TACK TILL VÅRA MÅLARE

Veikko Kosunen
Nils Adolfsson
Martin Holmström
Dagmar Bergqvist
Berit Bergqvist
Per-Ove Lövgren
Benny LarssonTACK TILL

Eva Sundström
Birgit och Leif Engblom
Johanna Hahn
Eva Persson
Arno Smith
Carl-Magnus Lundqvist
Tommy Bergqvist
Johanna Nykvist
Ovansjö plutonen
Funded by me
Lasse Åberg
Margita Lövgren
Catherine och Leif Johansson
Hedängsskolan
Polisen Gävleborg
Magnus Hodin

SPECIELLT TACK TILL

Martin Holmström
Fredrik Hansson
Barbro Rask
Tord Göransson